رده محصول
رسانه های اجتماعی
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اندازه دقیق جدول بار
- Sep 07, 2017 -

بسیاری از سرگرمی های مردم وجود دارد، بسیاری از مردم دوست دارند به میخانه ها و نوشیدن بروند. نوار محل مصرف برای نوشیدنی های الکلی مانند آبجو، شراب و کوکتل و شراب است. جداول و صندلی در نوار غنی از یک ظاهر طراحی شده، پر از مد و شخصیت، میز جدول طبیعی جدول متفاوت است، آنها یک استاندارد واحد ندارند، عمدتا با توجه به منطقه عملیاتی نوار انتخاب، طراحان در طراحی زمان نیز بسیار با توجه به راحتی مهمانان برای استفاده از طراحی جدول اندازه است. میز و صندلی سازگار هستند و در محدوده اندازه مناسب قرار می گیرند. بیایید امروز نگاهی به نوار بزنیم. اندازه جداول چه هستند؟ جدول نوار
اندازه میز بار با توجه به صندلی مطابق به دو نوع تقسیم می شود: یک میز رایج است، دیگری میز با صندلی بالا است، نوار با اندازه صندلی معمولی به طور کلی بالاتر از 700 تا 780 میلی متر است، با یک میز میز صندلی به طور کلی بین 910mm تا 1060mm بالاتر است. ما می دانیم که اندازه میز نوار یکسان نیست، طراحان در طراحی اغلب نیز با توجه به منطقه کسب و کار نوار و سبک کسب و کار نوار به میز طراحی خاص نوار، با توجه به طراحی های مختلف، نوار مورد استفاده در اندازه جدول دقیقا یکسان نخواهد بود، تفاوت کمی وجود خواهد داشت. جدول جدول
نوار برای اوقات فراغت، سرگرمی، آرامش در محل است، و سپس به طور طبیعی باید یک طراحی متفاوت برای تحت تاثیر قرار دادن قلب مصرف کنندگان، برای جذب آنها در نوار باز برای صرف. میز نوار به شکل غنی شکل، پر از مد و شخصیت است، هر نوار دارای تم های مختلف و سبک های خود، استفاده از جدول نوار است یکسان نیست، به طور طبیعی، اندازه جدول نوار نیز متفاوت است، نوار میز دور میز و میز مربع دو، نوار میز دور جدول به طور کلی 600mm، 800mm، 1200mm، 1400mm، 1600mm، 1800mm، مربع جدول مربع به طور کلی mm، 800 * 800mm، 600 * 700mm، 1200 * 700mm، 1600 * 700 و دیگر متفاوت انواع جدول